brand levitra

Innovációs szolgáltatók együttműködő hálózata, amelyben az egymást kiegészítő kompetenciák innovációs értéklánccá szerveződve tesznek szert a versenyelőnyre.

Innostrada = A TUDÁS TŐKÉSÍTÉSE

Kevés a piaci megrendelések száma/volumene? - a piaci információk belső áramoltatása!

Nincs elegendő forrás a gazdasági folyamatok biztosítására? - belső pénzhelyettesítő használata!

A megrendeléshez szükséges bizalmi küszöb áttörése?- a szükséges gazdasági/piaci kompetenciák egyesítése!

új eszköz a piaci érvényesüléshez - a klaszter, egy fejlett, kooperáción alapuló platform


Az Innostrada Klaszter tagjai - önállóságukat megtartva - az üzleti szükségszerűség miatt bizonyos termékek és/vagy szolgáltatások közös (tovább)fejlesztésére, technologizálására, gyártására és piaci bevezetésére egyesítik erejüket, - s ezáltal képesek a kínálkozó piaci réseket a megfelelő időben betölteni, a nemzetközi piacra kijutni, és ott érvényesülni.


 
"A több mint kétezer ma létező európai klaszter meglehetősen heterogén képet mutat. Néhány közülük úgy írható le, mint egy sajátos ökoszisztéma, vagyis egy adott földrajzi közelségen belül jól meghatározott tevékenységi területen érdekelt vállalkozások és kutatási kapacitások koncentrációja - amelyeket "tér klaszterek"- ként definiálhatjuk. - Ezeknek megvan az a képességük, hogy innovatív folyamatokat generáljon, és úgy jellemezhetőek, mint amelyek az értéklánc felső szegmense mentén szerveződnek (pl. infrastruktúra, kollaborációs/együttműködést segítő eszközök, pénzügyi eszközök, stb.).
 
Más klaszterek inkább vállalkozások és kutatási kapacitások szövetségének tekinthetőek, amelyet egy megfelelő koordinációs eszközparkkal felvértezett profi  menedzsment csoport irányít, és elsődleges céljuk a teljes értéklánc felépítése valamely ígéretes piaci területen - nevezzük őket "erő klaszterek" -nek. Ezeknek megvan az a képességük, hogy egy stratégiai víziót dolgozzanak ki és valósítsanak meg, és úgy jellemezhetőek, mint amelyek az értéklánc alsó szegmense mentén szerveződnek (úgy mint a piac, vagy fogyasztó/ügyfél kiszolgálása).
 
A létrejövő "World-Class/Világ-kategóriájú" Európai klaszterek kialakításának művészete abban rejlik, hogy e két gyakorlatot kell eredményesen összeegyeztetni a globális kihívások kezelésére." -
 
*-The emerging of European World-Class Clusters

Az Innostrada Klaszter újszerűsége

 

Vajon sikeres lehet-e egy kooperáción alapuló stratégia egy versengő világban?

a válasz>>>

 

Az első klaszterek 6-8 éve alakultak meg Magyarországon, mint a vállalkozásfejlesztés hatékony eszközei. Általánosságban meghatározott gazdasági szektorhoz tartozó csúcsvevő igényeinek kiszolgálására szerveződtek. Munkájuk sikeres, azonban céljaikat, elvárásaikat, beszállítói vagy kutatásfejlesztési irányaikat elsősorban vevőjük piaci igényei határozták meg.

 

A korszerű vállalkozás versenyképességének záloga maga az INNOVÁCIÓ, a változásmenedzsment, a tudás által vezérelt (knowledge-driven) vállalkozás modellje!

 

"Ha abból indulunk ki, hogy a globalizációs folyamat az értékláncok fregmentálását/széttöredezését is eredményezi, a klasztereknek képeseknek kell lenniük ezen folyamatok ellensúlyozására, és egy határozott stratégiai víziót követve a globális piaci szintéren is megjelenni . A gyors fejlődést, és a kívánt globális láthatóságot elsősorban olyan új, magas hozzáadott értéket generáló, húzó piaci szegmensekben lehet elérni, amelyek több ipari ágazat ötvözéséből keletkeznek. Ilyenek lehetnek például: az öko-mobilitás, nanotechnológia, új bio-termékek, optronics, zöld technológiák, kreatív iparágak stb." -

 

 Az Innostrada Klaszter kooperatív erőforrás kapacitása, sokszínű szakmai hozzáértése és a profi szolgáltatási minőség egyedülálló szolgáltatási színvonalat biztosít ügyfeleinknek, felülmúlva bármely más egyedülálló vállalkozásét.
 
 
 "A globális láthatóság érdekében, az erre törekvő klasztereknek belső struktúrájuk erősítésére is kiemelt figyelmet kell fordítani. A tudás-háromszög alapjainak figyelembe vételével valós interakció kell, hogy segítse az innovációs folyamatot (az ötlettől a szabadalmi bejegyzésig), a piaci bevezetést megelőző folyamatot (a prototípustól a dizájnig) illetve a termelési folyamatot (a termeléstől a piaci bevezetésig) egyaránt.  A magas szintű belső strukturális kötődés dinamikájának hatására egy klaszter-együttműködés több lesz, mint csupán a tagjai által összeadott érték, és teljes körű ipari szereplővé válhat, ötvözve a területi vonzerőt a nemzetközi versenyképességgel." - *
 
 
 

Eszközrendszerünk a fejlett innovációs módszerek alkalmazása, a döntés előkészítési rendszerek, a motivációs rendszerek és eljárások (hard innovation), illetve a szociális-kulturális és általános közérzetet befolyásoló területek, amelyek az innovációs orientáltságot és a pozitív hozzáállást erősítik (soft innovation)

 

 
"Az Európai potenciál kiaknázásához az előbbiekben megfogalmazott két kihívás - a globális stratégia és a belső kötődés -  ötvözésével könnyebben vehetjük fel a versenyt a gyorsan fejlődő országokkal szemben. Kulturális, közösségi együttműködések kialakításával, közös értéklánc köré épülő közös stratégiával, egy erős irányítási struktúrával rendelkező európai hálózat kialakítását kizárólag ezen szemléletek, kihívásoknak való megfeleléssel lehet elérni."- *
 

* - The emerging of European World-Class Clusters

A kooperáció legösszetettebb és ugyanakkor legígéretesebb területe az, amikor az együttműködés egy-egy üzleti megbízás elnyeréséért - a piaci rés feltárásától az ajánlat kidolgozásán keresztül a megbízás elnyeréséig - történik.

Az Innostrada Klaszter olyan cégek/vállalkozások/szervezetek összefogása, akik/amelyek rendelkeznek a kooperáció itt leírt különleges képességével!