brand levitra

Gantt diagram- folyamat ábra

Miért és hogyan, hol és mire használják az adott eljárást, elméletet?

A Gantt- diagram a rövid távú tervezési eljárás egyik lehetséges segédeszköze. Gantt- diagram az idő függvényében ábrázolja a tevékenységeket. Leolvashatók róla az egyes résztevékenységek kezdeti és befejezési időpontjai valamint a teljes folyamat időszükséglete is.

Hogyan működik?

A Gantt diagram egy megvalósítási folyamat részfeladatait, a részfolyamatok sorrendiségét ábrázolja diagramos formában.

Mik a módszer erősségei és gyengeségei?

Erősségek:

  • Szemléletes, könnyen áttekinthető formában ábrázolja az ütemtervet
  • figyelembe vehető az összes tevékenység
  • meghatározhatók a prioritások, függőségek, párhuzamosságok

Gyengeségek:

  • túl sok tevékenység vagy túl hosszú időtáv esetén bonyolulttá válhat az ábrázolás
  • nem mindig képes ábrázolni a megfelelő összefüggéseket

Mik a megvalósítás lépései?

  1. a cél eléréséhez szükséges tevékenységek számbavétele
  2. a projekt időtartamának meghatározása
  3. tevékenységek berajzolása,
  4. prioritások, függőségek és párhuzamosságok meghatározása.

A vízszintes koordináta az idő vonala, a függőleges tengelyen ez egyes tevékenységek pedig egy-egy sort kapnak, a sávok hossza tehát a tevékenység időtartamát jelenti.

Egy szemléletes példa

Az ábra egy 2008 januárjától 2009. márciusáig tartó programot ábrázol, mely havi egységekre van bontva. A színes sávok jelentik az egyes tevékenységek időtartamát.

Kép:gant.jpg

Kép:gant2.jpg